Recerca i desenvolupament

La recerca i el desenvolupament a  ha adquirit en els darrers anys una creixent importància, dirigida a la millora continua del procés i per tant del producte final.

Amb aquesta finalitat ATLL disposa d’un departament d'R+D+i, que du a terme diferents estudis, tant de caràcter intern com en col·laboració de departaments externs d’altres institucions amb les que es fan convenis de recerca, per tal d’optimitzar la gestió del cicle de l’aigua.

Aquests estudis o treballs comprenen aspectes diversos:

 • Planificació del consum i disponibilitat d’aigua
 • Minimització de contaminants
 • Optimització reactius i operacions unitàries del procés de tractament
 • Gestió de la qualitat del recurs hídric
 • Construcció i explotació d’instal·lacions pilot
 • Incorporació de noves tecnologies de membranes
 • Introducció d’eines de seguiment segons els criteris de l’Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC) a l’ETAP
 • Disseny de Plans Sanitaris de l’Aigua

Línies de recerca

Algunes de les línies de recerca que segueix ATLL es poden resumir en el quadre següent:

Control del recurs:

 • Avaluació de la qualitat del riu Llobregat i del sistema d’embassaments del riu Ter, per optimitzar la gestió de les captacions de les ETAPs del Llobregat i del Ter
 • Millora dels sistemes de control per mitjà d’equipaments on-line
 • Estudi preventiu sobre l’impacte del muscle zebrat
 • Informe transsectes Sau-Susqueda

ETAP del Llobregat:

 • Disseny i posada en servei d’una planta pilot de 20m3/h, a escala de l’ETAP. Dotada de dues línies independents de tractament que poden treballar en paral•lel. Es troba totalment automatirzada i inclou al final de cada línia d’una etapa de ELectrodiàlisis Reversible (EDR), de dues cases comercials diferents
 • Estandarització de reactius químics pel procés industrial
 • Introducció d’eines de seguiment segons els criteris de l’Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC) a l’ETAP

ETAP del Ter:

 • Estudis en planta pilot per l’estandarització de reactius químics pel procés
 • Introducció d’eines de seguiment segons els criteris de l’Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC) a l’ETAP

Xarxa de distribució:

 • Evolució del potencial de formació de subproductes del tractament al llarg de la xarxa de distribució i mesures correctores
 • Establiment de criteris per determinar la barreja d’aigües a la Xarxa d’ATLL, en funció de les seves característiques organolèptiques i de la seva composició mineral

Convenis en curs

Els convenis en curs amb institucions externes són els següents

 • Departament de Microbiologia de la UB

  "La qualitat virològica dins del procés de potabilització d’aigües. Anàlisis de enterovirus”. 

  Fonament: Cerca de nous models alternatius als paràmetres microbiològics clàssics pel control del procés de potabilització. Metodologia pel desenvolupament de l’Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC). 

 • Departament d’Ecologia de la UB (FLUMEN)

  "Seguiment de la qualitat de l’aigua de Sau i Susqueda i assessorament en la seva gestió i control” 

  Fonament: Estudi de l’evolució de l’ecologia dels embassaments del sistema Ter-Llobregat per tal de modelitzar l’evolució de la comunitat planctònica i la qualitat de l’aigua per tal de fer una gestió eficient del recurs. 

 • Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica (UB) i l’Institut de Ciències de la Terra “Jaume Almera” (CSIC) 

  Influència dels abocadors en la qualitat de les aigües subterrànies” 

  Fonament: Cerca de elements contaminants en els lixiviats d’un abocador comarcal proper a la conducció d’adducció de l’ETAP del Ter. 

Fem servir cookies per millorar els nostres serveis i facilitar-vos l'ús del web. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Podeu obtenir-ne més informació o bé informar-vos de com canviar-ne la configuració a la nostra Política d'ús de cookies.