Notícies

20/11/2007

Els trihalometans en l'abastament d'aigua

Nota aclaratòria sobre la qualitat de l'aigua subministrada per Aigües Ter Llobregat. Els trihalometans es generen durant el procés de potabilització de l'aigua per la reacció de la matèria orgànica amb el clor. En rius amb una elevada salinitat, com és el cas del Llobregat, quan s'afegeix clor al procés de potabilització es generen trihalometans.

Els trihalometans es generen durant el procés de potabilització de l'aigua per la reacció de la matèria orgànica amb el clor. En rius amb una elevada salinitat, com és el cas del Llobregat, quan s'afegeix clor al procés de potabilització es generen trihalometans. Fins al 2003 no hi havia legislació que regulés aquest aspecte, i va ser concretament el Reial Decret 140/2003 el qual va establir els límits de trihalometans a l'aigua, indicant que fins el 2009 es permeten 150 micrograms per litre, mentre que a partir de l'1 de gener de 2009 el límit es fixarà en 100 micrograms el litre.

Aigües Ter Llobregat ha endegat diverses mesures per reduir la generació de trihalometans. Per una banda, va canviar els desinfectants utilitzats en aquest procés, passant del clor al permenganat, fet que va significar una reducció important dels nivells de trihalometans. També de cara al 2009 està prevista l'entrada en funcionament de la Planta d'Electrodiàlisi Reversible, que està previst que entri en servei a mitjans de l'any vinent.

En aquest sentit l'aigua que es subministra a través de la xarxa de distribució a través de les empreses concessionàries és la més controlada des del punt de vista sanitari, té totes les garanties de salubritat i compleix els requeriments de les autoritats sanitàries. D'altra banda, cal assenyalar que l'aigua que arriba a l'àrea metropolitana de Barcelona no procedeix únicament del Llobregat, sinó també del Ter i de diversos d'aqüífers subterranis de la zona. En aquest sentit, l'aigua procedent de totes aquestes fonts de subministrament es barreja dins la xarxa regional, reduint encara més la possible presència de trihalometans a l'aigua per tal d'assolir els llindars autoritzats.

Malgrat això, i amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aigua i reduir la presència d'aquests compostos encara més s'estan desenvolupant diverses actuacions que entraran en servei abans del 2009, com son la incorporació de la tecnologia d'electrodiàlisis reversible a la planta potabilitzadora d'Abrera que gestiona ATLL, la incorporació del tractament per osmosi inversa a la potabilitzadora que gestionar Agbar (Sant Joan Despí) i la construcció del nou col·lector de salmorres que permetrà minimitzar la presència d'aquests compostos i alhora complir les noves exigències, encara més restrictives que les actuals, d'acord amb el RD 140/2003.

A banda d'aquestes, cal recordar que també que la construcció de la dessalinitzadora del Llobregat que és una de les alternatives per garantir l'abastament previstes en la planificació de l'ACA i que entrarà en servei el segon semestre del 2009 comportarà també una millora significativa de la qualitat de l'aigua.

Sant Joan Despí, 20 de novembre de 2007.