Notícies

29/05/2018

S’analitzen durant el 2017 més de 5.800 mostres de la xarxa Ter-Llobregat per a garantir la qualitat de l’aigua subministrada

L’Agència Catalana de l’Aigua ha dut a terme aquests controls durant en el laboratori ubicat a la potabilitzadora d’Abrera. S’han analitzat prop de 52.300 paràmetres diferents en els mostrejos i els resultats han estat sempre dins dels marges que estableix la legislació vigent.

El laboratori de l’Agència Catalana de l’Aigua ubicat a la planta potabilitzadora d’Abrera (Baix Llobregat) ha analitzat durant l’any 2017 més de 5.800 mostres per garantir la qualitat de l’aigua subministrada a través de la xarxa d’Aigües Ter Llobregat. A més, per part d'ATLL Concessionària de la Generalitat S.A. s’han fet tota una sèrie de controls de la qualitat de l'aigua durant tot el procés de potabilització a cadascuna de les plantes de tractament, mitjançant uns laboratoris de procés.

Aquests controls analítics ja estaven previstos en el contracte concessional que la Generalitat va adjudicar a finals de l’any 2012 a un grup d’empreses liderat per Acciona per a l’explotació de la xarxa d’abastament en alta Ter-Llobregat, i el seu cost va a càrrec del propi concessionari, d’acord amb els preus establerts en el contracte d’adjudicació.

Durant el 2018, tot i la decisió de la justícia en relació amb la concessió d’ATLL, l’Agència Catalana de l’Aigua segueix fent els controls per garantir la qualitat de l’aigua i perquè el ciutadà tingui totes les garanties.

Els controls de la qualitat de l’aigua subministrada a través de la xarxa Ter Llobregat són una de les funcions bàsiques de l’administració com a òrgan regulador del contracte, i han de permetre garantir en tot moment la qualitat de l’aigua subministrada a les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, la Selva, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental, que suposen uns 4,5 milions d’habitants.

Dins d’aquestes analítiques efectuades, s’han determinat prop de 52.300 paràmetres. Els resultats dels controls han estat satisfactoris, acomplint en tot moment el que estableix la legislació vigent.