Notícies

04/04/2018

L’impuls de la dessalinització i l’extracció d’aigües subterrànies evita l’entrada en la fase d’alerta per sequera

Des de finals de 2016, aquestes mesures han aportat més de 100 hm3 de nou recurs. S’ha ralentitzat el descens de reserves als embassaments i s’ha guanyat aigua per a un període superior als 3 mesos.

Tot i que el sistema Ter Llobregat està per damunt del 63% de la capacitat, es mantenen part d’aquestes solucions a l’espera de confirmar si el canvi de tendència és momentani o bé sostingut en el temps.

L’increment de producció a les plantes dessalinitzadores i la intensificació d’extraccions d’aigua subterrània dels pous recuperats en la passada sequera en el tram final del Llobregat han evitar l’entrada en la fase d’alerta per sequera, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).  

Amb aquestes mesures aplicades des de fa més d’un any, s’ha incrementat la disponibilitat d’aigua en 100 hm3, el que suposa el consum d’aigua de tot Catalunya per a un període superior als tres mesos. 

Des del mes de novembre de 2016, les plantes dessalinitzadores catalanes (Llobregat i Tordera) han incrementat de manera progressiva la seva producció d’aigua. La planta del Llobregat, que en condicions normals funciona al 10% de la seva capacitat, ha arribat a produir al 85%. Tot i això, des de fa unes setmanes la dessalinitzadora està aturada per tenir malmesa la captació d’aigua arran dels temporals marítims registrats en les darreres setmanes. Els treballs de reparació ja s’estan duent a terme i es preveu que durin entre 2 i 4 mesos.

Pel que fa a la dessalinitzadora de la Tordera, actualment funciona al 100% quan en condicions normals està operativa entre un 20 i un 25% de la seva capacitat.

La importància de les aigües subterrànies

Durant la sequera de 2007 i 2008, les reserves subterrànies de l’aqüífer del delta del Llobregat van servir per garantir les demandes quan els embassaments estaven per sota del 30% de la seva capacitat. En els darrers mesos, aquestes reserves han guanyat importància en la gestió flexible i responsable dels recursos.

Amb diversos pous recuperats en la passada sequera, s’han extret en els darrers mesos uns 4 hm3/mes, que han servit alhora per alentir el descens dels embassaments. També s’han reduït els desembassaments per a usos hidroelèctrics, fet que ha permès optimitzar els volums d’aigua embassats.

Manteniment parcial de les mesures

Tot i que el sistema Ter Llobregat se situa per damunt del 63% de la seva capacitat, amb un llindar que serviria per sortir de la fase de prealerta, l’ACA mantindrà part de les mesures preventives (principalment la intensificació d’extraccions d’aigües subterrànies, ja que la dessalinització va reduïnt de manera progressiva la seva producció) amb l’objectiu de comprovar si la recuperació de reserves és un fet puntual o bé consolidat a llarg termini.

Escassetat als extrems del país

La situació de baix volum de reserves no es pot donar per finalitzada i sobretot si ens fixem en els dos extrems del país. A l’Alt Empordà, l’embassament de Darnius Boadella està per damunt del 40%. Amb aquests volums, garanteix totes les demandes domèstiques per a tot un any, però caldrà esperar les possibles pluges de les properes setmanes per fixar les dotacions per al reg. En la mateixa situació es troben els embassaments de Siurana i Riudecanyes, al 15 i al 21%, respectivament. En aquests dos reservoris, les demandes d’abastament també estan garantides però caldrà veure en les futures setmanes si es registren pluges per garantir la campanya de reg.