Notícies

29/11/2017

ATLL patrocina l'arxiu d'imatges de l'Observatori del Paisatge de Catalunya

S'ha presentat a la seu de Barcelona del Col·legi de Periodistes, l'Arxiu d'Imatges de l'Observatori del Paisatge amb la participació del meteoròleg Francesc Mauri

L’Arxiu conté un ampli ventall d’imatges digitals dels paisatges contemporanis catalans procedents de l’activitat de l’Observatori a més d’aportacions d’altres institucions,  com la mateixa empresa Aigües Ter Llobregat, entitats, fotògrafs i particulars. En el cas de l’empresa ATLL, les fotografies provenen dels concursos que s’han fet a nivell intern, on els treballadors han participat i cedit les imatges.

L’Arxiu d’Imatges com a eina dinàmica

L’Arxiu d’Imatges de l’Observatori del Paisatge de Catalunya és una eina per a  produir, compartir, difondre i fer circular imatges dels paisatges de Catalunya, amb la finalitat de promoure el seu coneixement, l’estudi, la conscienciació, la gestió i l’ordenació del paisatge. L’Arxiu neix, doncs, com una eina en constant actualització, i oberta a col·laboracions ben diverses, des de l’àmbit professional a l’artístic, passant pels aficionats a la fotografia. Si bé l’Arxiu està inicialment pensat per a la fotografia, l’enorme pes de la imatge en general en la nostra societat i la relació cada cop més rellevant que té amb el paisatge obre les portes a ampliar-se en un futur amb altres formats (vídeo, il·lustració, etc.).

 

Objectius compartits

Un dels objectius de l’Arxiu és el de potenciar el coneixement del patrimoni paisatgístic català, promoure la fotografia de paisatge com una eina per a la seva gestió i ordenació, i sensibilitzar sobre paisatge en el sentit ampli. Amb la intenció de treure’n el màxim partit l’Arxiu promou l’ús, la circulació i fins i tot la creació d’imatges derivades, obrint la porta a la recontextualització i a la reinterpretació.

Internet, a més, facilita la comunicació global i permet la creació de comunitats online i la circulació i difusió de continguts digitals. En aquest sentit l’Arxiu ofereix continguts a les comunitats de fotografia de paisatge existents a Internet i al mateix temps dinamitza i incentiva el diàleg, la difusió, la reflexió i l’acció en relació amb el paisatge a través de les xarxes socials (Instagram, Facebook i Twitter).

Catalogar i preservar

La majoria de les fotografies que es fan actualment són digitals, sense un suport físic que garanteixi la seva pervivència. Gràcies a l’acord amb ATLL Concessionària, l’arxiu pretén catalogar i preservar imatges digitals en origen dels paisatges contemporanis catalans amb l’objectiu que puguin ser consultades per les pròximes generacions.

  • Presentació

    Presentació Arxiu Fotogràfic

  •  Sr. Alfredo Gutiérrez

  • Sr. Pere Sala

  • Sra. Gemma Bretcha

  • Sr. Francesc Mauri