Descripció de les obres i instal·lacions

Les obres i instal·lacions que conformen la planta dessalinitzadora són:

 • Captació d’aigua de mar amb presa oberta, mitjançant immissari submarí format per dues conduccions de 1800 mm de diàmetre i 2.200 m de longitud.
 • Estació de bombament d’aigua de mar, ubicada a la platja del Prat, a la zona de l’antic càmping Cala Gogó.
 • Impulsió d’aigua de mar fins la dessalinitzadora, amb una conducció de 2400 mm de diàmetre i 3.100 m de longitud.
 • Cambres de mescla i floculació, amb addició de reactius químics.
 • Clarificació per flotació.
 • Filtració de 1ª etapa amb filtres coberts.
 • Bombament intermedi.
 • Filtració de 2ª etapa amb filtres tancats.
 • Microfiltració amb filtres de cartutxos.
 • Bombament d’alta pressió, per alimentació a bastidors d’osmosi inversa.
 • Osmosi inversa, en 10 bastidors de membranes semipermeables contingudes en tubs de pressió.
 • Recuperació d’energia mitjançant sistemes d’intercanvi de pressió.
 • Post-tractament amb remineralització.
 • Dipòsit d’aigua producte i bombament al dipòsit de distribució de la Fontsanta.
 • Evacuació de la salmorra de rebuig a l’emissari de l’EDAR del Llobregat.
 • Tractament d’efluents amb mescla i floculació, decantació, espessiment, deshidratació i evacuació de fangs.
 • Sistemes elèctric i de control.
Obres i instal·lacions