Planta Ter

L’ETAP del Ter se situa en els termes municipals de Cardedeu, Llinars i La Roca del Vallès i va entrar en funcionament l’any 1966. La planta te una capacitat de tractament de 8 m3/s i pot emmagatzemar fins a 617.000 m3.

El procés de tractament és el següent:

 • Captació i obra d’arribada
  L’aigua es capta a la presa del Pasteral, aigües avall dels embassaments de Sau i Susqueda i mitjançant una galeria de 56 km de longitud i un diàmetre d’uns 3 metres arriba a l’ETAP. A l’obra d’arribada es realitza una precloració.
 • Obra de barreja, repartiment i decantació
  A l’obra de barreja es dosifica el coagulant. Un cop mesclada es distribueix el cabal cap als vuit decantadors de què disposa l’estació. Els decantadors són del tipus Pulsator, on l’aigua entra per una campana central i és distribuïda uniformement pel fons del decantador. Cada unitat tracta 1 m3/s.
 • Filtració per carbó actiu;
  La planta disposa de 48 filtres, amb una superficie filtrant unitària de 92,69 m2. El gruix de la capa de carbó és de 0,80 m. El rentat dels filtres es realitza fent passar aigua i aire en sentit contrari al de filtració, per tal de retirar les partícules que queden retingudes en el carbó.
 • Postcloració i emmagatzematge de l’aigua tractada
  L’aigua filtrada és clorada per mitjà de clor gas dissolt en aigua, que garanteix la qualitat sanitària posterior. I s’emmagatzema en els dipòsits de planta, existeixen dos dipòsits de 133.000 m3 cadascun i dos més de 176.000 m3 cadascun.