Estacions de tractament d'aigua potable (ETAP)

L'aigua captada al medi ambient s'ha de tractar per a fer-la potable per al consum humà. Aquesta tasca la realitzen les plantes potabilitzadores.

ATLL Concessionària disposa de dues estacions de tractament d'aigües potables (ETAP), una situada a Abrera i que pren directament l'aigua del riu Llobregat i l'altra situada als termes municipals de La Roca del Vallès, Cardedeu i Llinars del Vallès, que tracta els cabals procedents del riu Ter.

Estació de tractament d'aigua potable del riu Ter

L'aigua, un cop ha passat per les diferents etapes del tractament és emmagatzemada en uns dipòsits i després es distribueix als municipis connectats a la xarxa regional d'ATLL, controlant en tot moment la seva qualitat sanitària, d'acord amb els requeriments de la legislació vigent.

Aquestes instal·lacions es milloren contínuament per a poder disposar sempre de l'aigua de millor qualitat amb la màxima garantia. Una de les millores que s'estan desenvolupant a l'ETAP del Llobregat és la construcció d'una dessalinitzadora, amb el sistema d'electrodiàlisi reversible.