Govern corporatiu

ATLL CGC, S.A. s'ha adherit recentment al sistema de normes de Govern Corporatiu d'ACCIONA, i, entre elles, al Codi de Conducta i la Política Anticorrupció.

El Codi Ètic o de Conducta té per finalitat establir els valors, principis i normes d'actuació que han de respectar els administradors, treballadors i directius de l'empresa en el desenvolupament de les seves funcions com a membres o representants de la mateixa. Així mateix, entre els seus objectius figura el de promoure que els seus proveïdors, contractistes i col·laboradors adoptin principis i valors semblants als establerts en aquest Codi.

En matèria anticorrupció a ATLL CGC li són aplicables les Normes d'actuació adjuntes, que tenen per finalitat proporcionar a tots els empleats i també als proveïdors, assessors i consultors, pautes de compliment per a evitar conductes indegudes, de conformitat amb la normativa vigent.

Per tal de resoldre dubtes sobre les normes de Govern Corporatiu o bé comunicar incompliments o presumptes irregularitats, es posa a disposició dels treballadors, proveïdors i contractistes una adreça postal (Comissió del Codi, ACCIONA, S.A., Avda. Europa, 18, 28108 ALCOBENDAS) i de correu electrònic: canal-etico@acciona.es.