Premi periodístic ATLL de l'aigua

Informació general dels Premis

El Premi Periodístic ATLL de l’Aigua té per objectiu promoure i reconèixer la tasca dels periodistes premiant treballs periodístics publicats en els mitjans de comunicació a Catalunya sobre la temàtica de l’aigua com a recurs escàs i indispensable per a la vida humana, la seva preservació i bon ús i la seva importància en el desenvolupament humà, social i industrial.

Organització

Aquest Premi està organitzat per ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA amb la col·laboració del Col·legi de Periodistes de Catalunya, l’Agència Catalana de l’Aigua i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Participació

Poden participar en aquest Premi tots els treballs periodístics centrats sobre l’aigua en l’àmbit català, que hagin contribuït al coneixement i la difusió de la importància dels recursos hídrics en el nostre país, tant des del punt de vista mediambiental com social i/o tecnològic o cultural.

Treballs

Podran optar-hi tots els articles, reportatges o treballs periodístics publicats en mitjans de premsa impresa, en un mitjà de comunicació online o emesos a mitjans audiovisuals com emissores de ràdio, televisions o publicats en suport online durant el període comprès entre el mes d’octubre de 2017 i el mes de setembre de 2018. Quedaran exclosos del concurs els publireportatges, articles promocionals i tots aquells que responguin a interessos promocionals concrets.

El tema del Premi ATLL és l’aigua com a recurs escàs i indispensable per a la vida humana, la seva importància en el desenvolupament humà i industrial, i la importància de la seva preservació i el seu bon ús.

La data de presentació d’aquests treballs va finalitzar el 30 de setembre de 2018.