Informació corporativa

ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya S.A. és l'empresa que gestiona l'abastament d'aigua potable en alta i que s'encarrega de la captació, la potabilització i la distribució de l'aigua potable fins als dipòsits de capçalera municipals. A partir d'aquest punt, el subministrament al domicili (o en baixa) el realitza el mateix ajuntament o la companyia subministradora que tingui delegat el servei.

Aigües Ter Llobregat subministra aigua potable a més de 120 municipis de 9 comarques catalanes: l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, la Selva, el Vallès Oriental i l'Occidental. En total, ATLL abasteix d'aigua potable a uns 1.800 km2 de territori i a gairebé 5 milions d'habitants.

Aigües Ter Llobregat gestiona en total quatre plantes de tractament, dues estacions potabilitzadores i dues plantes dessalinitzadores, així com dues estacions distribuïdores i una àmplia xarxa de distribució amb més de 1.000 km de canonades, 167 dipòsits i 63 estacions de bombament.

ATLL és un consorci empresarial liderat per Acciona Agua.

Per a més informació, consulteu el dossier de premsa.