Dessalinitzadora de la Tordera

Amb la dessalinitzadora de la Tordera es garanteixen i complementen les demandes d'aigua potable a la xarxa d'ATLL, incorporant 20 Hm3/any d'aigua de mar dessalinitzada, amb una capacitat de 57.600 m3/dia de cabal mig.

El 2002 es va posar en marxa la dessalinitzadora de la Tordera, amb una capacitat de producció de 10 Hm3/any d'aigua potable. Acciona Agua ha dissenyat, construit i finançat la planta.

Fruit de la sequera viscuda durant el 2007 i el 2008, l'Agència Catalana de l'Aigua va promoure el projecte d'ampliació de la planta, passant així a produir 20 Hm3/any, el que permet l'abastament d'aigua d'una població de més de 300.000 habitants.

Durant l'ampliació s'han instal·lat cambres hiperbàriques rotatòries, una nova generació de sistemes de recuperació d'energia que permeten reduir a uns 0,3 kilovats per metre cúbic produït. A més la planta compta amb una planta pilot on es validen prèviament les tecnologies aplicades en futures centrals.

El destí final de l'aigua produïda es reparteix entre els municipis de la zona costanera de la comarca de la Selva amb els municipis de Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar; el Maresme Nord amb les poblacions de Palafolls, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Canet de Mar, Malgrat, Pineda, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle, Sant Pol de Mar i Santa Susanna, així com la potabilitzadora del Ter, tot això sense necessitat d'esgotar el cabal dels rius Ter i Tordera.