Dessalinitzadores (ITAM)

Dessalinitzadora del Llobregat
L'estiu 2009 va entrar en servei la Dessalinitzadora de la conca del Llobregat, que incorpora a la xarxa regional d'ATLL un total de 60 Hm3/any.

 

Aquesta instal·lació aporta cabals de garantia i el seu règim de funcionament ve determinat per l'Administració Hidràulica de Catalunya (ACA) segons els cabals disponibles en els embassaments del Ter i del Llobregat.

Dessalinitzadora de la Tordera
L'any 202 es va posar en funcionament la dessalinitzadora de la Tordera, amb una capacitat de producció de 10 hm3/any d'aigua potable. Fruit de la sequera viscuda durant el 2007 i el 2008, l'Agència Catalana de l'Aigua va promoure el projecte d'ampliació de la planta, passant a produir 20 hm3/any.