Estació distribuïdora de Fontsanta

L'estació distribuïdora de Fontsanta connecta entre sí d'una manera directa i amb capacitat suficient, els sistemes Ter - Llobregat, que són les principals fonts de proveïment de la seva xarxa regional, juntament amb els cabals procedents de les dessalinitzadores de la Tordera i del Llobregat.

L'estació de bombament, situada dintre l'estació distribuïdora de Fontsanta, és un element imprescindible en aquesta interconnexió. El bombament es troba connectat als dipòsits de 116.000 m3 de capacitat de Fontsanta, on arriben els cabals procedents de l'estació de tractament d'aigües del Llobregat i de la dessalinitzadora de la conca del Llobregat. Per altre part, els cabals procedents del riu Ter arriben a l'estació distribuïdora de la Trinitat (Barcelona), i entre Fontsanta i Trinitat un túnel de 6 metres diàmetre i 12 km de longitud, sota la serra de Collserola, amb una canonada de 1,8 metres de diàmetre permet, de manera reversible, que l'aigua circuli des de la zona Llobregat a la zona Ter o a l'inrevés.

L'estació de bombament de Fontsanta permet impulsar l'aigua cap a l'estació de tractament del Llobregat (Abrera) i cap a l'estació distribuïdora de la Trinitat. El cabal a bombejar cap a Abrera és de 3,3 m3/s i cap a Trinitat de fins a 4 m3/s.

Xemeneia d'equilibri

La xemeneia d'equilibri de 40 metres d'alçada i 6 metres de diàmetre permet  absorbir possibles augments de pressió en la canonada. Construïda en formigó, i recoberta amb plaques d'alumini de diferents colors a la seva part exterior, la xemeneia d'equilibri té un disseny innovador i a més la seva part orientada a sud disposa de plaques fotovoltaiques que permeten recuperar la suficient energia per a l'enllumenat de la instal·lació.

 

Característiques tècniques de l'estació de bombament:

  • Número de bombes: 3 unitats
  • Potència: 1.200 kW cadascuna
  • Capacitat de bombament: 4 m3/s

A més la instal·lació disposa d'un bomba d'emplenat de 250 kW de potència i una capacitat de 1.080 m3/h per omplir la canonada entre Fontsanta i la Trinitat i també la canonada entre Fontsanta i l'ETAP Llobregat.

El Fons de Cohesió de la Unió Europea va aportar un 57% de la inversió i l'obra també va comptar amb aportacions del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.