Avís legal

Aquesta pàgina Web és propietat d'ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA, en endavant ATLL,  i té caràcter merament informatiu sobre els serveis de disseny gràfic i demés projectes creatius. El fet d'accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d'ús.

Titularitat de la pàgina web. Els noms de domini atll.cat i atll.net estan registrats a favor de ATLL Concessionària amb NIF A-65929093 i domicili social al Carrer Sant Martí de l'Erm, 30 de Sant Joan Despí. Telèfon de contacte +34 93 602 96 00 i adreça de correu electrònic registre@atll.cat.

Propietat intel·lectual de la web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina i el seu disseny gràfic són propietat exclusiva de ATLL i és a qui li correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa d'ATLL. De la mateixa manera, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per la llei.

Contingut de la web i enllaços. Ni ATLL ni l’Administració de la Generalitat de Catalunya no es responsabilitzen del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, essent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir mitjançant els enllaços de la pàgina web. La presència d'aquests enllaços tenen una finalitat informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir a la pàgina web de destí. En el cas que ATLL tingués coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la que remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

Intercanvi o difusió de la informació. ATLL declina tota responsabilitat derivada del intercanvi d'informació entre usuaris mitjançant la seva pàgina web. Especialment, no ens fem responsables de l'ús que els menors puguin fer d'ella en cas que els continguts a que tinguin accés puguin ferir la seva sensibilitat.

Actualització i modificació de la pàgina web. ATLL es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per a fer-ho.

Indicacions sobre aspectes tècnics. ATLL no assumeix responsabilitat alguna derivada de problemes tècnics o falles en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a Internet, o que puguin ser originats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

Des d'ATLL no garanteix l'absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, els documents electrònics o els fitxers d'usuari d'aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius. De la mateixa manera, no es responsabilitza davant de possibles danys i perjudicis que puguin afectar a l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeix de terceres fonts.

Tractament de dades de l'usuari. Quan l'usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant els nostres formularis o e-mails de contacte, està autoritzant expressament a ATLL al tractament automatitzat de les seves dades personals per a poder atendre les seves peticions de serveis. ATLL inclourà les dades facilitades per l'usuari en un fitxer de la seva titularitat que comptarà amb totes aquelles mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades.

ATLL no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense previ consentiment exprés de l'usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per a prestar-li el servei que l'usuari ens hagi sol·licitat. S'informarà el ciutadà o l'usuari sobre el destinatari de la informació, la finalitat per a la qual es recullen les dades, la identitat i l'adreça del responsable del fitxer i la facultat de l'usuari d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades.

Ús de cookies. Aquesta pàgina web pot utilitzar cookies. L'usuari té la possibilitat d'impedir la generació de cookies, marcant la corresponent opció de menú en el seu programa de navegació, tot i que si opta per desactivar l'ús de les cookies és possible que es vegi afectat el funcionament d'aquesta pàgina web.

Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de les prestacions de serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d'aquesta pàgina web són conscients de tot el que s'ha exposat i ho accepten voluntàriament.