Gestió de l'aigua

 El sistema Ter Llobregat és una complexa trama d’instal·lacions de captació, plantes de tractament d’aigua, dipòsits, estacions de bombament i xarxes de distribució que permeten que l’aigua provinent dels rius Ter i Llobregat arribi als municipis amb qualitat òptima per al consum humà. Actualment aquest sistema compta també amb ll'aportació d'aigua de mar dessalinitzada a les plantes del Llobregat (El Prat de Llobregat) i de la Tordera (Blanes). Un cop surt dels dipòsits de capçalera de cada població, la responsabilitat de la distribució als domicilis és competència de cada ajuntament.

ATLL Concessionària s’abasteix d’aigua regulada en sis embassaments: el de La Baells, el de la Llosa del Cavall i el de Sant Ponç, a la conca del Llobregat, i el de Sau, el de Susqueda i el del Pasteral, a la conca del Ter.

Actualment ens trobem amb episodis cada cop més freqüents de sequera, és per aquest motiu que es fa necessària una eficient gestió de l’aigua, tant pel que fa a quantitat com a qualitat de l’aigua destinada al consum humà.

Per ser coherents amb aquesta gestió de l’aigua des d’ATLL Concessionària es treballa en:

  • Optimització dels recursos hídrics de que es disposa
  • Millores en el tractament de l’aigua, que inclouen estudis de nous reactius per adaptar-se a la normativa europea, proves en planta pilot, aplicació de noves tecnologies
  • Automatització de les instal·lacions implicades en el procés de tractament
  • Augment i millora dels mètodes dels controls analítics de l’aigua
  • Tractament dels fangs subproducte del procés de potabilització, per a maximitzar la quantitat d’aigua produïda